Τυπική Εγκατάσταση GNU/Linux Desktop.

linux-installation-windows-server-installation-anti-virus-solution-250x250

Ας δούμε μερικές εφαρμογές που μπορούν να εγκατασταθούν, μαζί με την εγκατάσταση για χρήση Desktop.

Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice:

  • Κειμενογράφος Writer συμβατά με .doc & .docx.
  • Υπολογιστικά Έγγραφα (spreadsheets) Calc συμβατά με .xls & .xlsx.
  • Παρουσιάσεις Impress συμβατές με .ppt & .pptx.
  • Συντάκτης Μαθηματικών Εξισώσεων Math, και για εισαγωγή τους σε άλλα έγγραφα του LibreOffice.
  • Βάσεις Δεδομένων για απλές εφαρμογές Base με φόρμες και μακροεντολές.
  • Σχεδιαστικό Πρόγραμμα ανυσματικών γραφικών (vectors) Draw και για εισαγωγή τους σε άλλα έγγραφα του LibreOffice.

Εφαρμογές για e-mail & internet:

  • Περιηγητής Ιστοσελίδων (λανθασμένα μεταφράζεται σαν φυλλομετρητής-browser), ο Firefox ή ο Midori. (Chromium & Chrome, μπορούν συνήθως να εγκατασταθούν μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού)
  • Εφαρμογή επικοινωνίας με e-mail, ο Thunderbird.
  • Pidgin για μηνύματα με π.χ. Facebook κλπ.

Εφαρμογή Gimp για επεξεργασία εικόνας.

Εφαρμογή για εγγραφή CD/DVD Brasero ή XfBurn ή K3b, αναλόγως με το περιβάλλον (Mate ή XFce ή KDE).

Εφαρμογή για αναπαραγωγή Videos, Totem, VLC.