Παγκόσμιο μερίδιο αγοράς Linux σε Servers Desktops και Mobiles

Ας δούμε την διείσδυση του Linux για το 2016 σε διάφορα επίπεδα της παγκόσμιας αγοράς:

market_share

Linux Servers 12% (Red Hat & Other Linux)

Server Operating System Market Share 2016

Πηγή: https://community.spiceworks.com/networking/article/virtualization-os-server-market-share

Linux Desktops (PCs/Laptops/Tablet-PCs) 2%, σταθερό από το 2014

bii-sai-dekstop-os-market-share-1.png

Πηγές: http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-the-competition-for-windows-10-2014-10 & http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0

Κινητά τηλέφωνα & tablets Android 57.1%

mobile-market-share-android-ios-intranet-app

Πηγή: http://insights.staffbase.com/blog/an-internal-communications-app-all-you-need-to-get-started

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *