Επιλογές για Εγκατάσταση Linux Desktop

Υπάρχουν πάρα πολλές διανομές Linux, πέραν των βασικών, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο http://distrowatch.com/

Εκτός όμως της βασικής εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, το Linux έχει την δυνατότητα εγκατάστασης πολλών γραφικών περιβαλλόντων ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος (ποσότητας μνήμης, τύπου επεξεργαστή, χωρητικότητα σκληρού δίσκου) και τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, καθιστώντας το πραγματικά ευέλικτο σε εγκαταστάσεις παλαιού hardware το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγε σε ανακύκλωση, εφόσον οι πολιτικές των εταιριών είναι πάντοτε να προωθούν κάτι καινούργιο, αφήνοντας τους παλαιότερους χρήστες χωρίς υποστήριξη και αναγκάζοντας τους έτσι να αναβαθμίζουν τους υπολογιστές τους σε συχνότερα χρονικά διαστήματα.

Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν πολλά γραφικά περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε αντίθεση με τα κλειστού τύπου λειτουργικά, τα οποία προσφέρουν μόνο ένα.

Χαρακτηριστικά αναφέρω μερικά:

KDE Plasma Desktop

1024px-KDE-plasma-desktop-4.7

Gnome 3 Shell

gnome3-10

Cinnamon Desktop

desktop-environments-cinnamon

Mate Desktop

mate-desktop-3XFCE Desktop (για παλαιότερο hardware)

Fedora-22-Xfce-desktop-screenshot-2LXDE (για παλαιότερο hardware)

lxde-desktop

Υπάρχει μεγάλη πληθώρα και στον τομέα αυτόν, αλλά αναφέρονται τα περισσότερο φιλικά στον χρήστη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *