Βασικές Διανομές Linux

ubuntu-logo-icon
Ubuntu: Debian based Διανομή για Servers και Desktops

http://ubuntu.com/

Λόγω παραβίασης από την Canonical των βασικών αρχών του Linux, δηλαδή ασφάλεια και αξιοπιστία, δεν υποστηρίζουμε πλέον το Ubuntu από σήμερα !
http://www.omgubuntu.co.uk/2018/02/ubuntu-data-collection-opt-out

SUSE_Head_lt
OpenSuSe: Διανομή για Servers και Desktops

http://opensuse.org/

linux-mint-cinnamon-logo-icon
Linux Mint: Ubuntu based Διανομή για Desktops και Servers

https://www.linuxmint.com/

images
Fedora: Mainstream Red Hat Based για Servers και Desktops

http://fedoraproject.org/

debian_start_here_by_zeusx64-d5fjbh8
Debian: Διανομή για Servers και Desktops

https://www.debian.org/

centos
CentOs: Red Hat Based Διανομή: Κυρίως για servers

https://www.centos.org/

Οι δυνατότητα χρήσης ενός λειτουργικού συστήματος για Server και για Desktop, είναι ένα χαρακτηριστικό μόνο των δυνατοτήτων του Linux.

Υπάρχουν και άλλες βασικές διανομές αλλά αναφέρονται οι ευκολότερες για εγκατάσταση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *