Τελεία αντί για κόμμα στο Eλληνικό αριθμητικό πληκτρολόγιο για Linux!

Ένα αρκετά σοβαρό θέμα στο Linux, ήταν το γεγονός ότι, όταν  ο χρήστης πληκτρολογούσε Ελληνικά στο πληκτρολόγιο, δεν μπορούσε να πληκτρολογήσει την τελεία ( . ) παρά μόνο το κόμμα ( , ) με το πλήκτρο Del, με αποτέλεσμα την δυσφορία του, εξαιτίας του ότι  μπορούσε να το κάνει μόνο στα Αγγλικά, αναγκάζοντάς τον να εναλλάσσει τα πληκτρολόγια (keyboard layouts) κάθε φορά που είχε Ελληνικά, σε Αγγλικά.


Πλέον, το φτιάξαμε και αυτό!

https://gitlab.com/psposito/greek-layout-dot-instead-of-comma-on-keypad/

https://github.com/psposito/Greek-Layout-Dot-instead-of-Comma-on-keypad

Για Arch, Arch based & Manjaro Linux διανομές, υπάρχει στο AUR

https://aur.archlinux.org/packages/greeklayoutwithdotonnumpad/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το yay έχει κάποιο bug και δεν εκτελεί το PKGBUILD. Χρησιμοποιείστε κάποιον άλλο AUR Helper.

2 thoughts on “Τελεία αντί για κόμμα στο Eλληνικό αριθμητικό πληκτρολόγιο για Linux!

  1. Ακριβώς ότι έψαχνα για να διορθώσω το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
    Η εγκατάσταση δούλεψε και με το yay σε Manjaro παρόλα αυτά θα δοκιμάσω και σε καθαρό Arch

    1. Προφανώς βελτιώθηκε το ζήτημα που είχε το yay, σχετικά με τα δικαιώματα των πακέτων.
      Ευχαριστώ για την ενημέρωση,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *