Ανοικτού Κώδικα Λειτουργικά Συστήματα και Εφαρμογές (GNU-GPL & Open Source)

Προαναφέραμε τα τα προβλήματα σε γενικές γραμμές των κλειστού κώδικα λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών.

Εδώ θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στην ιστορία (σύντομη).

Ο εμπνευστής του GNU (στο οποίο βασίστηκε και η άδεια χρήσης των λειτουργικών και εφαρμογών ανοικτού κώδικα η GPL) o Richard Matthew Stallman, απόφοιτος του Harvard University και προγραμματιστής του MIT πήρε την “πολιτική, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος” απόφαση το 1984 να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός ελεύθερου λειτουργικού συστήματος, που ο καθένας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει και να αναδιανείμει ελεύθερα.

Έτσι ίδρυσε το πλαίσιο του GNU και ξεκίνησε τη δημιουργία του ελεύθερου λειτουργικού συστήματος GNU, το οποίο θα ήταν συμβατό με το UNIX. Για το σκοπό αυτό, ξεκίνησε και την ανάπτυξη των βασικών τμημάτων του συστήματος, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι ο GNU μεταγλωττιστής για την C καθώς και μια πληθώρα εργαλείων, γνωστά ως GNU-tools, τα οποία αργότερα θα ενσωματώνονταν στο λειτουργικό σύστημα GNU/Linux.

Τον επόμενο χρόνο δημοσίευσε το μανιφέστο του εγχειρήματος και ίδρυσε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την υποστήριξη και προώθηση του ελεύθερου λογισμικού, για την προστασία του οποίου, επινόησε και προώθησε την GNU General Public Licence (GPL: Γενική άδεια χρήσης GNU), μια copyleft άδεια που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση, χρήση και τροποποίηση του λογισμικού, με κάποιους περιοριστικούς όρους (μεταξύ άλλων ότι ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους, και οι οποιεσδήποτε βελτιώσεις κάνει κάποιος να ξαναγυρίζουν στην κοινότητα).

(https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman)

Ο εμπνευστής του πυρήνα όμως για το Linux, δεν ήταν ο Richard Stallman, αλλά ο Linus Torvalds (απόφοιτος του University of Helsinki), ο οποίος το 1991 βασίστηκε στην φιλοσοφία του MINIX (Mini-UNIX) και στην πολιτική απόφαση του Richard Stallman, δημιουργώντας έτσι την βάση του λειτουργικού συστήματος Linux.

(https://en.wikipedia.org/wiki/MINIX,https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds)

Η ανάπτυξη του ίδιου του λειτουργικού αλλά και των εφαρμογών του, γίνεται από κοινότητες οι οποίες και χρηματοδοτούνται από δωρεές ατόμων ή και οργανισμούς. (https://el.wikipedia.org/wiki/Linux)

Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου ανάπτυξης και σχεδιασμού είναι πολλαπλά, αλλά θα αναφερθώ στα βασικότερα:

  • Οι όποιες δυσλειτουργίες αντιμετωπίζονται ταχύτερα μέσω των forums της εκάστοτε διανομής ή και στα Linux forums.
  • Η γνώση διαμοιράζεται σε πολλούς.
  • Η αντιμετώπιση του προβλήματος βασίζεται σε έναν συγκριτικά τεράστιο αριθμό χρηστών και developers και έτσι το brainstorming είναι σαφώς πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό.
  • Η εφαρμογή των όποιων διορθωτικών μέτρων πραγματοποιείται άμεσα.

0 thoughts on “Ανοικτού Κώδικα Λειτουργικά Συστήματα και Εφαρμογές (GNU-GPL & Open Source)

  1. Δεν εχω να πω κατι παραπανω παρα μονο να συμφωνησω με τα παραπανω και με την πολυ καλη τεκμηριωση τους…

    1. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας…

      Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις και προτάσεις για οποιαδήποτε πιθανή βελτίωση ή και θέμα που θα θέλατε να παρουσιαστεί…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *