Ελληνικό εορτολόγιο για Linux & Unix σε Gambas3 Basic GTK3…..

Το άρθρο παραμένει για ιστορικούς πλέον μόνο λόγους, διότι υπάρχει το νεώτερο στην διεύθυνση Ανανεωμένο Ελληνικό εορτολόγιο για Linux & Unix σε Gambas3 Basic.

Μια μικρή συνεισφορά στην ΕΛΛΑΚ από εμάς….

Εορτολόγιο

https://github.com/psposito/EortologioGambas3

και λόγω μετακόμισης, πλέον στο

https://gitlab.com/psposito/EortologioGambas3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *