Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων

Η ασφάλεια πάνω από όλα;

Συνεχίζοντας για θέματα ασφαλείας, μετά το προηγούμενο άρθρο για τις ευπάθειες των λειτουργικών συστημάτων Spectre &MeltDown (https://www.facebook.com/operatingsystemsandsoftware/posts/1683768708328396), κατόπιν διασταύρωσης πληροφοριών, ενημερώνουμε ότι:

Μια Ισραηλιτική εταιρεία, η CTS, ανακοίνωσε 13 ευπάθειες για τους νεώτερους επεξεργαστές της AMD, τους RYZEN Workstation / Pro / Mobile και EPYC Server.

(https://secnews.gr/…/h-cts-labs-anakoinwse-eupatheies-gia-…/)

 

Η αμφιβολία και η επιφυλακτικότητα της AMD για την παραπάνω έρευνα συμβαίνει για πρώτη φορά, διότι για όσους δεν το γνωρίζουν, σε συστήματα αυτοματισμών, ρομποτικής και ασφαλείας, είναι μακράν οι πλέον χρησιμοποιούμενοι επεξεργαστές λόγω του σχεδιασμού τους και της ασφάλειάς τους.

(http://ir.amd.com/…/news-release-d…/view-our-corner-street-0)

Και στο Twitter υπάρχει αμφισβήτηση της παραπάνω ανακοίνωσης της CST.

(https://twitter.com/cynicalsecuri…/status/973591954096381952)

Αναμένουμε τις εξελίξεις, για το παραπάνω θέμα, για να σας ενημερώσουμε αντίστοιχα.


Security above all?

Continuing our commitment in providing you the latest security vulnerubilities, after the previous Spectre / Meldown post (https://www.facebook.com/operatingsystemsandsoftware/posts/1683768708328396), after crosschecking the relevant info, we would like to advice you, the following:

An Israelian company, CTS, has announced 13 vulnerabilities for the very last AMD CPU chips, RYZEN Workstation / Pro / Mobile and EPYC Server.

(https://amdflaws.com)

AMD side seems, for the very first time in AMD history, to doupt and delibarate regarding the above announcement, because of the fact that AMD CPUs are widely used in automation, robotics and security systems, due to their security and design.

(http://ir.amd.com/…/news-release-d…/view-our-corner-street-0)

In Twitter there is the same doubt for the CSTs announcement.

(https://twitter.com/cynicalsecuri…/status/973591954096381952)

We expect to see the progress of the above issue, and we will inform you accordingly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *