Παύση Υποστήριξης Ubuntu Linux – Λόγοι

Η σελίδα ανακοινώνει ότι δεν θα υποστηρίζει το Ubuntu Linux, λόγω της παραβίασης από την πλευρά της Canonical, που δημιουργεί το Ubuntu Linux και η οποία συνεργάζεται με την Microsoft, των βασικών αξιών του Linux, στέλνοντας δεδομένα του Λειτουργικού σας Συστήματος σε αυτήν…

Το Linux σημαίνει ελευθερία του υπολογιστή σας και ασφάλεια των δεδομένων σας…

Εγκαθιστώντας το Ubuntu Linux, η ελευθερία καθώς και η ασφάλεια παύουν…

Σε όποιο Λειτουργικό Σύστημα Linux ή Unix, εντοπίζεται κάτι τέτοιο, δεν θα υποστηρίζεται….

Αντίο Ubuntu…

This page would like to announce that any support on Ubuntu Linux is stopped, from now on, due to Canonical’s new policy adopted from it;s cooperation with Microsoft, ever since the Linux principles and values are being trespassed by Canonical, which will send your Operating System’s data and information to them….

Linux principles and values are freedom and security…

Therefor, by installing Ubuntu, the above line is not valid…

Farewell Ubuntu….

Any Linux or Unix Distribution follows the same policy, it will no longer be supported and banned…

Ubuntu Wants to Collect Data About Your System

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *