Προγραμματίζοντας σε GNU/Linux Λειτουργικά Συστήματα για δια-Πλατφορμικές Εφαρμογές (inter-platform)

Υπάρχει μια τιτάνια πληθώρα σε γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

programming

  • Σε αυτές οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την πλατφόρμα (λειτουργικό σύστημα) στην οποία είναι εγκατεστημένη, όπως για παράδειγμα η Gambas Basic (Linux) η οποία απέχει από την Visual Basic (Windows), δημιουργώντας έτσι πρόβλημα φορητότητας του κώδικα προγραμματισμού, &
  • Σε αυτές οι οποίες εξυπηρετούν εξυπηρετεί πολλές πλατφόρμες (δια-πλατφορμική/inter-platform), όπου αυτή είναι εγκατεστημένη, όπως για παράδειγμα η Java.

Επειδή η 1η περίπτωση μας δημιουργεί θέμα εκτέλεσης του προγράμματος σε άλλα λειτουργικά συστήματα, ας δούμε τις πλέον δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού τις οποίες μπορεί κάποιος να μάθει ή να χρησιμοποιήσει σαν μοντέλο για ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες θα είναι συμβατές/εκτελέσιμες σε πολλές πλατφόρμες (λειτουργικά συστήματα):

graph

Πηγή: https://arc.applause.com/2016/03/22/javascript-is-the-worlds-dominant-programming-language/

Όπως βλέπουμε οι πλέον δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού είναι:

  • Javascript, η οποία είναι δια-πλατφορμική (inter-platform) σε Android, Linux, Windows, BSD, OS-X, 62 μονάδες,
  • Java, η οποία είναι δια-πλατφορμική (inter-platform) σε Android,Linux,Windows,BSD, OS-X, 39 μονάδες,
  • Python, η οποία είναι δια-πλατφορμική (inter-platform) σε Android,Linux,Windows,BSD, OS-X, 37 μονάδες,
  • PHP, η οποία είναι δια-πλατφορμική (inter-platform) σε Android,Linux,Windows,BSD, OS-X, 28 μονάδες,
  • C#, (Κυρίως για Windows, για άλλα λειτουργικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά για την κάθε πλατφόρμα εργαλεία για γραφικές εφαρμογές) 19 μονάδες. Πηγή: http://www.mono-project.com/docs/gui/
  • C & C++ (3 & 17 μονάδες αντίστοιχα), το Qt & το GTK+ είναι δια-πλατφορμικές (inter-platform) αλλά σε Android δεν υπάρχει GTK+ διαθέσιμο ακόμα, Πηγή: http://www.gtk.org/download/index.php),Linux,Windows,BSD,OS-X, Πηγές: http://www.gtk.org/ https://www.qt.io/
  • R για στατιστικές εφαρμογές, 2 μονάδες.

Ας δούμε λοιπόν τα ελεύθερα και  δημοφιλέστερα εργαλεία ανάπτυξης τους (στο κάθε ένα είναι δυνατόν να εμπεριέχονται περισσότερες από μία γλώσσες προγραμματισμού, ή και περισσότερα εργαλεία δια-πλατφορμικής ανάπτυξης), αλλά θα τα κατηγοριοποιήσουμε με γνώμονα την πλήρη κάλυψη, δηλαδή γλώσσα & εργαλεία:

C/C++, Javascript, Java, R, PHP….

Eclipse Neon http://www.eclipse.org

Το δημοφιλέστερο εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών, αρχικά δημιουργημένο από την IBM, με μεγάλη κοινότητα και υποστήριξη (Android, Linux, Windows, BSD, OS-X). Η προσωπική μας επιλογή, όπως και πολλών άλλων developers.

Screenshot-workspace - Java EE - Java ME SDK Start Page - Eclipse

C/C++, Javascript, Java και PHP και άλλες πολλές γλώσσες….

Netbeans https://netbeans.org/

Η συνέχεια του Sun Studio από την Oracle.

Screenshot-NetBeans IDE 8.1

C/C++, Javascript, Java και PHP

IntelliJ IDEA’s Jetbrains (μερικώς ελεύθερο) https://www.jetbrains.com/idea/

Screenshot-IntelliJ IDEA

Screenshot-IntelliJ

Υπάρχουν και άλλα όπως το Oracle JDeveloper, αλλά δεν καλύπτει τα όσα παραπάνω αναφέραμε, και συνεργάζεται κυρίως με τα προϊόντα της Oracle καθιστώντας το έτσι μη πρακτικό για όλα τα υπόλοιπα και είναι ο λόγος ο οποίος δεν προτιμάται. http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/overview/index-094652.html

Screenshot Oracle JDev boot

Screenshot-OracleJDev

C, C++ με GTK+ (όχι Android)

Σε αυτό το μοντέλο σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών (προγραμματισμού), δημοφιλέστερη επιλογή είναι το Code::Blocks http://www.codeblocks.org/

Screenshot-cb

C, C++ με Qt (4 & 5)

Qt Creator με GNU/C & GNU/C++ και LLVM/Clang C&C++, η προσωπική μας επιλογή, όπως και πολλών άλλων developers. https://www.qt.io/

Screenshot-Qt

Screenshot-qtcreatorplatf

 

Python IDE

Eric Python IDE http://eric-ide.python-projects.org/

Screenshot-eric5

R IDE (Μερικώς ελεύθερο Windows/Linux) https://www.rstudio.com/home/

Rstudio

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα τονιστεί ότι αποτελεί μια βασική αναφορά σε σχέση με την τιτάνια πληθώρα των γλωσσών προγραμματισμού, έτσι ώστε να βοηθηθούν άμεσα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν ακόμη και θέλουν να μάθουν προγραμματισμό.

Ευχόμαστε να το καταφέραμε!

tp9

https://www.truelancer.com/blog/7-top-programming-languages-coders/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *